fbpx

Ochrana osobných údajov

 

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ?

 

Som Gabriela Remenárová, Komenského 14 Modra, IČO: 34252606 a prevádzkujem webovú stránku www.gabriela-remenarova.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako prevádzkovateľ, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

 

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na telefónnom čísle +421 910 134 875, alebo na e-maili: info@gabriela-remenarova.sk

Prehlásenie

 

Prehlasujem, že ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

·         budem spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

·         plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

·         umožním a budem Vás podporovať v uplatňovaní a v plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

 

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

  1. poskytovanie služieb, plnenie zmluvy – Váš osobný údaj - email potrebujem k plneniu zmluvy, napríklad k zaslaniu e-booku, online kurzu.
  2. vedenie účtovníctva – ak ste mojimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje – fakturačné údaje potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  3. marketing - zasielanie newsletterov – Vaše osobné údaje - email a meno, pohlavie, na čo klikáte v mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení.

Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, alebo dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky  zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielam Vám newslettery iba na základe Vášho súhlasu po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

  1. pokročilý marketing – iba na základe Vášho súhlasu Vám môžem zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu, napríklad pre remarketing alebo cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
  2. fotografické údaje – napríklad besedy, živé akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

 

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Moje webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako by boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

 

K Vaším osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

  1. SmartSelling a.s. (MioWeb)
  2. MailerLite (email-marketing)
  3. Facebook
  4. Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

 

Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte ma na: info@gabriela-remenarova.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 5 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, domnievate sa , že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.: odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - ale s tým rozdielom, že Vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 15 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje od seba/ so svojho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 20 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr.: musím evidovať vystavené daňove doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu Vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada ak najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných newslettrov a oznámení. E-maily s inšpiráciami, článkami, či produktami a službami Vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich iba na základe Vášho súhlasu. V obidvoch prípadov môžete ukončiť odber mojich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

 

Dovoľujem Vás uistiť, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte ma na info@gabriela-remenarova.sk

V Modre, 1. marca 2019

Gabriela Remenárová