fbpx

Najčastejšie vady v novostavbách.

Najčastejšími veľkými chybami a nedostatkami, ktoré sa nemusia hneď odhaliť a ktoré sú devastujúce pre stavbu, sú zlé izolácie a tepelné mosty. Až potom nedokončené detaily.

1. Hydroizolácia spodnej stavby

Nedostatočné, alebo zle prevedené hydroizolácie v základoch sú nočnou morou prízemných a podzemných priestorov. Najčastejšie sa stáva, že vodorovná hydroizolácia nie je dostatočne  prepojená so zvislou hydroizoláciou stien, pretože chýba dostatočne veľký presah izolačného pásu na vytvorenie spoja. Túto zvislú hydroizoláciu je potrebné vytiahnuť min. 25-30cm nad upravený terén stavby.

Obr.1: Zatekanie dažďovej vody a opadanie omietky.

Obr.2: Nevhodne riešený detail odvodnenia terasy.

Stáva sa, že spoje hydroizolácie nie sú dostatočne pevné, alebo výber typu hydroizolácie je podcenený. Je rozdiel medzi izoláciou proti tlakovej vode a proti zemnej vlhkosti.

Taktiež pri terasových dverách, alebo pri vstupe nie je dobre prevedený detail ukončenia hydroizolácie a dažďová voda sa dostáva do steny okolo dverí. To súvisí obvykle s tým, že osadenie stavby, teda úroveň podlahy na kóte +-0,00, nie je od upraveného terénu v dostatočnej výške (min. 15-20cm) a dažďové vody z chodníkov okolo stavby nie sú odvedené spádovaním smerom od stavby na vsakovaciu plochu, alebo technickými prostriedkami (žľab, drenáž a pod.).

2. Hydroizolácia strechy

Častou chybou býva nesprávne vyspádovaná plochá strecha, alebo zle prevedené izolácie na streche okolo prestupov potrubí, či už sú to vetracie kanalizačné hlavice, alebo dažďové vpuste a pod.

Pri šikmej streche často architekti robia vikiere s plochou strechou a atikou. Atika okolo tejto striešky vytvorí vaňu a voda nemôže prirodzene odtekať. Takýto vikier máva zložité odvodnenie, napríklad pomocou chrliča. Čo sa však stane, ak sa chrlič upchá nánosom prachu a lístia. Časom treba robiť kontrolu spojenú s údržbou. Taktiež je potrebné robiť pravidelnú údržbu vpustí na plochej streche, alebo odvodňovacích žľabov, aby boli funkčné.

Obr.3: Detail vikiera s atikou, odvodneného pomocou chrliča na bočnej stene atiky.

Je potrebné premýšľať aj nad kombináciou dvoch rôznych materiálov strechy, strešnou krytinou šikmej strechy a PVC fóliou plochej strechy vikiera, aby mali rovnakú životnosť. Nemalo by sa stávať, že životnosť strešnej krytiny bude 30-50 rokov a PVC fólie 10-20 rokov. Treba si tiež uvedomiť, že PVC fólie sa nedajú opravovať zváraním novej vrstvy ako u asfaltových pásoch.

Prečítajte si článok „Hydroizolácie pre ploché strechy“

3. Chyba pri spádovaní

Neraz som sa stretla s tým, že terasa bola už vydláždená a po daždi vedľa dažďovej vpuste bola kaluž vody, alebo bol opačne vyspádovaný vonkajší parapet, ktorý neodvádzal vodu od steny, ale naopak.

4. Tepelné mosty

Rovnako nebezpečné sú tepelné mosty. To sú miesta na stavebnej konštrukcii, ktoré sú nedostatočne zateplené a cez ktoré v zimnom období z vnútorných priestorov uniká viac tepla. Navyše sa tu zrážajú vodné pary, ktoré sa nestíhajú vysušovať a časom sa na povrchu začnú tvoriť plesne.

Obr.4: Strecha s podbitím OSB doskami pred zateplením. 

Najskôr zrealizujete strechu s podbitím na jej presahoch a potom sa časom ide zatepliť celý rodinný dom. Takýmito nedomyslenými stavebnými prácami vznikajú tepelné mosty. Navyše pri betónovaní vencov a prekladov sa do debnenia musí vložiť tepelná izolácia – extrudovaný polystyrén (XPS), a to z čela prekladu a venca a zo spodnej strany nadokenného prekladu. Na obrázku žb. veniec pod oknom a žb. preklad nad oknom nie sú zateplené, čo je chyba.

Obr.5: Detail zrealizovania tepelnej izolácie okolo okenného otvoru a pri presahu strechy.

5. Nedostatky interiéru

V interiéroch novostavieb vás zarazia nedorobky a sfušované detaily po stavebných prácach. Obvykle ich nájdete v kúpeľni, napr. zle položená dlažba a obklady, alebo nedokončené lišty a sokle, krivo položené podlahy, krivé steny.  Taktiež vás môžu prekvapiť radiátory, ktoré vytŕčajú spoza sklenených stien.

6. Zlé dispozičné riešenie

Častým nedostatkom bývajú minimálne priestory kúpelní a následne príliš tesné usporiadanie vane, práčky, umývadiel a toalety. Skúsený projektant vie, že medzi vaňou a práčkou musí byť bezpečnostná vzdialenosť min. 60cm.

Keď hotové dispozičné usporiadanie vnútorného priestoru novostavby idete nakoniec zariadiť nábytkom, zistíte, že to nie je také jednoduché, pretože realita sa líši od projektovej dokumentácie.  Nepríjemným prekvapením môže byť aj nedostatočná zvuková bariéra medzi susednými bytmi. Napríklad chýba kročajová izolácia v podlahe, alebo tiež akustické steny medzi jednotlivými bytmi.

Preto pri kúpe domu, či bytu by bolo vhodné prizvať na obhliadku odborníka, ktorý skúseným okom dokáže nájsť a upozorniť na niektoré nedostatky. Na tie nebezpečnejšie nedostatky si ešte počkáte, až sa začnú prejavovať. Pred kúpou vám doporučujem zistiť si referencie architekta, stavebnej firmy, ktorá stavbu realizovala, prípadne referencie developerskej spoločnosti, ktorá je vlastníkom stavby a už realizovala viacero podobných projektov.

Som stavebná projektantka a podnikateľka. Venujem sa projektovaniu rodinných domov a pomáham klientom dosiahnuť kvalitné a funkčné bývanie podľa vlastných predstáv.Môj príbeh si prečítajte tu >>
Komentáre