fbpx

Chyby pri zatepľovaní strechy

Najčastejšie chyby pri zatepľovaní šikmej strechy sú:

  • Nedostatočná hrúbka izolácie.

  • Nesprávny výber podstrešnej fólie.

  • Nesprávne použitie parozábrany.

Nešetrite na hrúbke a kvalite izolácie

V dnešnej dobe je na trhu veľa rôznych druhov izolačných materiálov od rôznych výrobcov. Preto doporučujem zamerať sa na jedného certifikovaného výrobcu a vyhľadať si izoláciu na zateplenie šikmej strechy. Potom je dôležité vyberať podľa kvality tepelnej izolácie, teda podľa hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti – lambda (λ).

Čím menšia hodnota, tým kvalitnejšia tepelná izolácia, ktorá zabezpečí menšiu hrúbku izolácie.

Dnes môžeme na trhu nájsť hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,032 – 0,035 (W/m.K), čo je bežný štandard pre úspory tepla.

Samozrejme hrúbku by mal prerátať projektant, aby spĺňala aspoň aktuálnu normalizovanú (požadovanú) hodnotu súčiniteľa prechodu tepla cez strešnú konštrukciu, podľa sklonu strechy, platnú podľa normy STN 73 0540-2. Táto norma sa od roku 2016 upravila a zdá sa, že dnes je pre zatepľovanie strechy benevolentnejšia.

Ja však doporučujem zateplenie rodinného domu kvalitnejšie, ako je aktuálna normalizovaná (požadovaná) hodnota Ur1=0,15 W/m2K, ktorá platí pre ploché a šikmé strechy ≤45°Ur1=0,22 W/m2K, ktorá platí pre šikmé strechy so sklonom ˃45°.

Príklad 1 – zateplenie so sklonom strechy ≤ 45°:

Izolácia Knauf insulation unifit 032 (λ=0,032 [W/m.K])
hr. izolácie 240mm – medzi krokvami,
hr. 80 mm – uložená na zavesenom sadrokartónovom systéme podhľadu.
Celková hrúbka izolácie je 320 mm.
Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukcie je U=0,098 W/m2K.

Takto navrhnutá izolácia spĺňa podľa normy STN 73 0540-2/Z1+Z2: 2019 „cieľovú odporúčanú hodnotu“ Ur3=0,10 W/m2K, pre ploché a šikmé strechy so sklonom ≤ 45°.

Príklad 2 – zateplenie so sklonom strechy ≤ 45° z menej kvalitnej izolácie:

Tepelná izolácia pre zateplenie strechy s hodnotou λ=0,039 [W/m.K],
hr. 260 mm (60+200mm).
Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukcie je U=0,145 W/m2K.

Takto navrhnutá izolácia spĺňa podľa normy STN 73 0540-2/Z1+Z2: „odporúčanú hodnotu normalizovanú“ Ur1=0,15 W/m2K, pre ploché a šikmé strechy so sklonom ≤ 45°.

Príklad 3 – zateplenie so sklonom strechy ≤ 45° z kvalitnej izolácie:

Tepelná izolácia pre zateplenie strechy s hodnotou λ=0,032 [W/m.K],
hr. 220 mm (60+160mm).
Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukcie je U=0,143 W/m2K.

Takto navrhnutá izolácia spĺňa podľa normy STN 73 0540-2/Z1+Z2: „odporúčanú hodnotu normalizovanú“ Ur1=0,15 W/m2K, pre ploché a šikmé strechy so sklonom ≤ 45°.

Nevpustite vlhkosť do konštrukcie strechy

Izolácia zo strany interiéru musí byť prekrytá parotesnou zábranou. Práve nesprávne zabudovanie parotesnej fólie do konštrukcie býva častým nedostatkom pri zatepľovaní. Dokonca som sa stretla s tým, že parozábrana bola zabudovaná medzi tepelnými izoláciami.

Zbytočne budete investovať do kvality tepelnej izolácie, keď vzápätí umožníte vniku vlhkosti do izolácie.

Čím väčšia vlhkosť v izolácii, tým viac stráca svoje tepelno-izolačné vlastnosti.

Ďalší spôsob, akým vniká vlhkosť do konštrukcie strechy, je nesprávna aplikácia parozábrany. Niektoré stavebné firmy dostatočne neutesnia fóliu, dokonca ju perforujú elektrickými káblami. Na tieto prestupy je potrebné použiť manžety, alebo lepiace pásky pre vzduchotesné spoje, ktoré otvory dokážu utesniť. Na miesta, kde pásky nedržia, používa sa špeciálny tesniaci tmel.

Je potrebné nešetriť na kvalite materiálu, pretože kvalitný materiál má lepšie tesniace schopnosti a dlhšiu životnosť.

Vyberajte správnu fóliu

Pod strešnou krytinou musí byť umiestnená poistná hydroizolačná fólia. Jej úlohou je chrániť konštrukciu strechy pred zatečením zrážkovej vody. Sú rôzne druhy týchto fólií, viac či menej difúzne otvorené, či dokonca difúzne uzavreté.

Znamená to, že prepúšťajú viac či menej vodné pary. Používajú sa podľa sklonu strechy, podľa typu strechy a spôsobu zateplenia. Treba dať veľký pozor na zámenu  fólií, môže to strechu nenávratne poškodiť.
Pri výbere fólie je potrebné, poradiť sa s odborníkom.

Stretla som sa s klientom, ktorý pred niekoľkými rokmi vymenil strešnú krytinu za novú a nezrealizoval podstrešnú fóliu. Teraz by chcel zatepľovať strechu bez toho, aby demontoval strešnú krytinu. Také niečo však nie je možné.

Kvôli tomu, že sa neporadil s odborníkom, teraz bude platiť za prácu demontáže a spätnej montáže strešnej krytiny ešte raz.

Doporučujem vám, než čokoľvek budete rekonštruovať vo Vašom rodinnom dome, najskôr sa poraďte s odborníkom. Bude vás to stáť určite oveľa menej peňazí, ako keď urobíte chybu a potom ju budete musieť opravovať.

Som stavebná projektantka a podnikateľka. Venujem sa projektovaniu rodinných domov a pomáham klientom dosiahnuť kvalitné a funkčné bývanie podľa vlastných predstáv.Môj príbeh si prečítajte tu >>
Komentáre