fbpx

Pozemok

Články kategórie Pozemok
22.2. 2019

Lokality so zvýšeným radónom

Všeobecne platí, že najvýznamnejší vplyv na radiačnú záťaž má z prírodných zdrojov plyn radón. Nachádza sa vo všetkých prírodných zložkách podložia, vo vzduchu aj vo vode a cez pukliny a póry v betóne prechádza aj do pobytových miestností.

4.2. 2019

Stavebný pozemok a jeho vlastnosti

Stavebný pozemok určený na zastavanie musí svojimi vlastnosťami, predovšetkým polohou, tvarom, veľkosťou a základovými pomermi, umožňovať uskutočnenie navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie.