fbpx

Ako vybrať strešnú krytinu

Pri výbere strešnej krytiny sa zohľadňujú tieto vlastnosti:

 • tvar strechy
 • sklon strechy
 • členitosť strechy
 • statika pri rekonštrukciách
 • životnosť
 • architektúra, design
 • cena

Tvary strechy

Sklon strechy:

Každá krytina má výrobcom určený bezpečný sklon strechy. Je to najnižší uhol sklonu, pri ktorom je zaručená odolnosť danej krytiny voči vnikaniu dažďovej vody do strešného plášťa.

Pri nedodržaní bezpečného sklonu, je potrebné realizovať doplnkové opatrenia. Podľa sklonu strechy a zvýšených požiadaviek sa riadi aj stupeň tesnosti poistnej fólie.

Pri nižších sklonoch je potrebné používať debnenie, ako podklad pre poistnú hydroizoláciu.

Strechy sa podľa sklonu strešných rovín rozdeľujú:

 • ploché (sklon strechy α ≤ 10°),
 • šikmé (sklon strechy 10°< α < 45°),
 • strmé (sklon strechy 45° < α < 90°).

Druhy strešnej krytiny

 • keramická
 • betónová
 • plechová
 • asfaltová
 • vlákno-cementové šablóny

Keramická strešná krytina:

Vyrába sa z tradičných materiálov ako je tehliarska hlina, ktorá sa vypaľuje a tým získava vysokú odolnosť. Pre získanie zvýšenej odolnosti proti poveternostným podmienkam má keramická strešná krytina povrchovú úpravu – engoba a glazúra.

Keramická krytina s engobou získa vzhľad s matným farebným prevedením, ktorá vďaka povrchu lepšie odoláva znečisteniu strechy prachom a následne aj machom.

Keramická krytina s glazúrou získa vzhľad s hladkým a lesklým farebným prevedením, ktorá vďaka povrchu ešte lepšie odoláva poveternostným podmienkam strechy.

Táto krytina je vysoko odolná, farebne stála, životnosť 80 až 100 rokov.

Nevýhodou je veľká hmotnosť, zložitá manipulácia, krehkosť a vysoká cena doplnkov.

Betónová strešná krytina:

Vyrába sa z kvalitného betónu s prímesami ako sú kremičité piesky, portlandský cement a farebné pigmenty.

Táto krytina je vysoko odolná, tvarovo stála, životnosť 50 až 80 rokov.

Nevýhodou je veľká hmotnosť, zložitá manipulácia, krehkosť a náchylnosť na machy a lišajníky.

Najnižší sklon má krytina Bramac Max 7°.

Plechová strešná krytina:

Existuje niekoľko typov plechovej strešnej krytiny a každý z nich má rôzne vlastnosti a teda aj rôzne použitie.

Typy plechovej strešnej krytiny:

 • krytiny v tvare škridle
 • krytina falcovaná so stojatou drážkou
 • trapézové plechy

Plechová strešná krytina veľkoformátová:

Vyrába sa z kvalitnej ocele a povrchovej úpravy, ktorá býva kvalitnejšia alebo menej kvalitná, čo sa odráža aj na cene. Vyrába sa vo veľkých formátových tabuliach a design imituje strešnú škridlu.

Výhodou je nízka hmotnosť, jednoduchšia montáž, možnosť využiť na nízke sklony.

Nevýhodou je kratšia životnosť, farebná nestálosť, vysoké percento dopadu pri členitých strechách.

Minimálny sklon je od výrobcu Ruukki (Monterrey) – 8°

Plechová strešná krytina maloformátová:

Je alternatívou veľkoformátovej s menšími rozmermi.

Výhodou je nízka hmotnosť, jednoduchšia montáž, možnosť využiť na nízke sklony.

Nevýhodou je kratšia životnosť, farebná nestálosť, väčšie množstvo spojov, vyššia cena oproti veľkoformátovej.

Plechová strešná krytina falcovaná:

Falcovaná strešná krytina sa spája na bočných stranách plechového pásu pomocou dvojitých stojatých drážok. Strecha sa montuje za účasti klampiara.

Výhodou je nízka hmotnosť, možnosť využiť na sklony od 7°, moderný design, montáž bez perforovania plechu krytiny.

Nevýhodou je väčšia pracnosť, nutnosť realizovať debnenie a vyššia cena.

Minimálny sklon je od výrobcu Ruukki (Classic) – 6°.

Asfaltový šindel:

Predáva sa v dvoch variantoch. Hobby šindel, ktorý je vhodný pre prístrešky, záhradné domčeky a kvalitný šindel, vhodný pre strechy rodinných domov.

Okrem nízkej váhy a jednoduchej montáže, je použiteľný na sklon 10-85°.

Za nevýhodu sa pokladá veľký difúzny odpor, preto pod debnením je potrebné vytvoriť prevetrávanú vrstvu. Má kratšiu životnosť.  Šindel sa kladie na debnenie a jednotlivé pláty sa ešte

pribíjajú klincami. Pláty sa navzájom spoja a vznikne súvislá vodotesná vrstva.

Vláknocementová krytina:

Poznáme ju zo starých domov ako azbestocementovú krytinu (eternitovú). Po zistení škodlivosti sa azbest nahradil umelohmotnými vláknami. Z oboch strán je opatrená špeciálnou

povrchovou úpravou. Vyrába sa v rôznych formátoch, šablónach a veľkostiach, a tiež vo farebných odtieňoch. Používa sa aj na fasády.

Okrem nízkej váhy a dobrej odolnosti, je difúzne otvorená.

Za nevýhodu sa pokladá väčšia prácnosť pri pokládke, obtiažna výmena poškodených častí. Ponúka málo doplnkov a nie je pochôdzna.

Som stavebná projektantka a podnikateľka. Venujem sa projektovaniu rodinných domov a pomáham klientom dosiahnuť kvalitné a funkčné bývanie podľa vlastných predstáv.Môj príbeh si prečítajte tu >>
Komentáre